Dobra – Pałac von Seherr-Thoss

Dobra  Pałac von Seherr-Thoss Pierwotny pałac w sty­lu baroku francuskiego w Dobrej zbudował w latach 50-tych XVIII wieku Hrabia Erdmann Karol von Roedern, królewski radca dworu, syn Karola Gustawa, pruskiego ministra wojny. W roku 1780 pałac kupił Lopold Heinrich von Seherr-Thoss, podczaszy księstwa górnośląskiego, radca dworu Fryderyka Wielkiego, jeden z największych posiadaczy ziemskich XIX wieku […]

Przewiń na górę